Usluge radiološke ordinacije Artromedic Menković

ARTOSCAN M

Magnetno rezonantni skener jedinstveno dizajniran za pregled distalne dve trećine ekstremiteta, predstavlja radikalni prodor u odnosu na konvecionalni skener za celo telo nudeći niz komparativnih prednosti koje ga svrstavaju u uređaj velike kliničke važnosti.

Opremljen je permanentnim feritnim magnetom težine 800kg koji pravi statičko magnetno polje od 0,2t i generiše slike preseka debljine od najmanje 2mm u 2d i 0,8mm u 3d, do 10 mm.

Dijagnostička snaga Artoscana se ogleda u:

 • Superiornom kontrastu mekog tkiva
 • Senzitivnosti
 • Specifičnosti
 • Tačnosti

Indikacije za primenu magnetne rezonance

 • Akutne traume, najsenzitivniji za detekciju nedislociranih fraktura, povreda mekotkivnih struktura (mišića, tetiva, meniskusa, ligamenata ...)
 • Sportske povrede
 • Osteoartikularna obolenja (osteomielitisi, naročito kod dece i visokorizičnih pacijenata, aon ...
 • Artritisi i degenerativna obolenja zglobova - magnetne rezonanca je jedina imaging tehnika koja je sposobna da direktno vizualizuje sve komponente zgloba uključujući i artikularnu hrskavicu i sinoviju
 • U izuzetno visokom stepenu dijagnosticira rani RA kod pacijenata sa negativnim Ro nalazom
 • Detektuje klinički okultne tendinitise, tenosinovitise i rupture tetiva kao i diskretne koštane erozije
 • Kvantifikuje sinovitis i njegovu reakciju na terapiju i meri oštećenje hrskavice zglobova

Visoka dg tačnost i pristupačnost čine ga idealnim za rutinsku obradu nepravedno zapostavljene populacije kojima je ovaj modalitet pregleda bio teško dostupan.